Nabízené šlužby

Nabízíme komplexní služby regenerace, rehabilitace a léčby. Níže je uveden seznam oblastí léčebných postupů a technologie.

Diagnostická prohlídka

Objektivní vyhodnocení zdravotního stavu diagnostikovaného jedince, jejíž součástí je:

 • antropometrické vyšetření
 • vyšetření stoje, chůze
 • svalový test (zkrácené a oslabené svalové skupiny)
 • spektroskopická analýza těla přístrojem FURTEX 6100

Fyzioterapie

Odstraňování problémů a bolestí pohybo-vého aparátu, individuální reh.cvičení, tech-niky myoskeletální medicíny, mobilizace, neuromuskulární techniky, měkké techniky, PIR, mechanická terapie, LTV

Elektroléčba

 • ultrazvuk
 • biolaser
 • bioptronová lampa
 • solux

STARVAC SP2

Masážní technologie kombinující vakuové sání, tlakové masáže a patentovaný roler válečku

 • Estetické indikace
 • Sport, rehabilitace, fitness
 • Terapeutická užití

PULSTAR PX 1

Profesionální přístroj pro sekvenční tlako-vou drenáž, léčbu celulitidy, lymfatických otoků, žilní nedostatečnosti, unavených / těžkých nohou, rehabilitace poúrazových stavů spojených s otoky postižených kon-četin

Akupunktura

 • ultrazvuk
 • biolaser
 • bioptronová lampa
 • solux

Léčba rázovou vlnou

Moderní, vysoce účinná a šetrná mechano-terapie, která je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně. Hlavní výhody jsou účinnost až 95%, časo-vá nenáročnost, obecně dobrá snášenli-vost.

SPA - vana

Profesionální přístroj pro sekvenční tlako-vou drenáž, léčbu celulitidy, lymfatických otoků, žilní nedostatečnosti, unavených / těžkých nohou, rehabilitace poúrazových stavů spojených s otoky postižených kon-četin

Fitness a Cardio

Individuální program s osobním trenérem - léčebné kondiční cvičení, kompenzační cvičení pro sportovce, speciální programy pro manažery, juniory a seniory, regenera-ční a redukční programy. Cardio - cvičení na ergometrických přístrojích zaměřeno na srdeční a cévní systém.

Masáže

 • rehabilitačně-relaxační
 • segmentové
 • sportovní

Léčba funkční sterility žen

Uvolnění svalové spazmy v oblasti páteře a pánevního dna metodou Ludmily Mojžíšo-vé.